EUROVENT RLT TUV Erp MagiCAD MagiCloud

Zpět na seznam produktů

MCS-PElektronický řídící systém

Tento systém slouží pro řízení a kontrolu až 64 motorizovaných požárních klapek, je kompatibilní se všemi standartními pohony na 24V. Systém se skládá z komunikačních modulů a z centrálního řídícího modulu, který komunikuje s jednotlivými komunikačními moduly pomocí technologie powerline. To znamená, že komunikace probíhá přes napájecí kabel 230 VAC a není třeba dalšího kabelu pro řízení. Celý systém funguje na principu „Master & Slave“, kdy jednotlivé komunikační moduly (Slaves) mají automaticky nastavenou MAC adresu, nadřazený centrální řídící modul (Master) jednotlivé moduly detekuje automaticky a není třeba žádné další nastavování.
Komunikační technologie powerline v zásadě umožňuje volbu libovolné topologie zapojení jako je hvězda, linka, sběrnice nebo strom. Pro všechny topologie však platí stejné omezení a to, že maximální vzdálenost od masteru k nejvzdálenějšímu komunikačnímu modulu je 1200 m.  
 

Charakteristika

 • připojení až 64 komunikačních modulů BKN230-24-PL
 • podpora všech standartních pohonů na 24 V AC/DC
 • komunikace po napájecím kabelu 230 V AC, technologie Powerline
 • centrální řídící modul má integrovaný filtr
 • systém umožňuje libovolnou topologii zapojení, max. vzdálenost mezi centrálním řídícím modulem a komunikačním modulem 1200m
 • automatická detekce komunikačních modulů BKN230-24-PL díky jedinečné MAC adrese
 • zobrazení poloh požárních klapek (u pohonů Belimo Topline včetně úhlu)
 • kontrola klapky stisknutím tlačítka nebo z nadřazeného systému
 • konvenční řízení pomocí opticky izolovaných vstupů
 • reléové výstupy pro odvzdušnění vzduchotechnického kanálu
 • podpora otevřených protokolů Modbus RTU nebo Modbus TCP / IP, BACnet MS / TP nebo BACnet IP
 • volitelné monitorování na externím počítači nebo na dotykové obrazovce ovládacího panelu (komunikace TCP / IP)
 • rozhraní USB pro volitelnou konfiguraci a diagnostiku na místě
 • nahrávání protokolů událostí (PDF, CSV)
 • každý komunikační modul má možnost připojení detektoru kouře
 • měření času koncových poloh a spotřeby požárních klapek