ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Efectis VUPS PAVUS DIvB hygiene-institut EUROVENT RLT TUV MagiCAD MagiCloud

Oznamování porušení tzv. dohledový whistleblowing

 
Kdo může oznamovat:
  • kdokoliv (oznámení lze učinit i anonymně). Oznamovatel neboli whistleblower je osoba, která v rámci subjektu, upozorňují na možné praktiky v rámci této organizace
Co se oznamuje:
  • porušení nebo hrozící porušení právního předpisu
Jak se oznamuje:
  • komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytovaných informací, ochranu oznamovatelů a nahlášených osob a jejich osobních údajů
 
Komunikační kanál (možnosti, jak oznamovat porušení):
   1) Písemně na adresu:

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
267 24 Hostomice

   2) Elektronicky na adresu:

whistleblowing@mandik.cz

   3) Osobně u HR:

Takto označené a určené chráněné oznámení přijímá a vyřizuje MANDÍK, a.s. mimo rámec běžné komunikace.

   4) Webový formulář:

Pověřená osoba je Personální manažerka.

Obsah oznámení:
   Chráněné oznámení musí vždy obsahovat:
  • identifikace institucí, které se týkají
  • identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpopisnější)
   Chráněné oznámení může obsahovat také:
  • kontaktní údaje oznamovatele
  • podkladové materiály a důkazy
Po posouzení obsahu oznámení porušení může vzniknout potřeba ze strany MANDÍK, a.s. oznamovatele kontaktovat se žádostí o jeho doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací. V takových případech se MANDÍK, a.s. obrací na oznamovatele, je-li jí známa jeho totožnost, resp. lze-li jej kontaktovat, a to současně za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu o ochranu totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.
 
Ochrana osob a osobních údajů:
  • MANDÍK, a.s. je ze zákona povinna chránit oznamovatele a nahlášenou osobu.
Jak bude s oznámením naloženo:
  • MANDÍK, a.s. potvrzuje přijetí písemného oznámení porušení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Takto nicméně MANDÍK, a.s. nepostupuje, pokud by tímto postupem mělo dojít k ohrožení zájmu na ochranu totožnosti oznamovatele nebo by tím mohlo dojít k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.
  • V závislosti na obsahu oznámení MANDÍK, a.s. v rámci přijímání příslušných kroků a jednotlivých výsledků vyhledávání informuje oznamovatele. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě vhodné pro vyhodnocení jeho obsahu a příslušných kroků v rámci výkonu dohledu.
 Security code